168

کارگاه و آزمایشگاه

39

انجمن علمی دانشجویی

401000

تعداد کتب کتابخانه ها

22

تعداد مجلات علمی

آخرین اخبار

تمدید تفاهم نامه واحد تهران مرکزی با دفتر تحقیقات کاربردی فاتب

تمدید تفاهم نامه واحد تهران مرکزی با دفتر تحقیقات کاربردی فاتب

به همت حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تا سه سال دیگر تمدید شد.
برگزاری چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

برگزاری چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

دانشگاه صنعتی شریف درنظر دارد چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا را ...