168

کارگاه و آزمایشگاه

39

انجمن علمی دانشجویی

401000

تعداد کتب کتابخانه ها

22

تعداد مجلات علمی

آخرین اخبار

برگزاری اولین رویداد استارت آپی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

برگزاری اولین رویداد استارت آپی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دستورالعمل و فرم اولیه پذیرش اولین رویداد استارت آپی نرم افزارهای خدمات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تمدید تفاهم نامه واحد تهران مرکزی با دفتر تحقیقات کاربردی فاتب

تمدید تفاهم نامه واحد تهران مرکزی با دفتر تحقیقات کاربردی فاتب

به همت حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تا سه سال دیگر تمدید شد.