ارتباط با دفتر ارتباط با صنعت و جامعه :

تلفن تماس : 66423021

پست الکترونیکی : indust-res@iauctb.ac.ir

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونيکي:
گیرنده ی پست الکترونیک:
 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image