قابل توجه کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 
پیرو توافق های به عمل آمده با ارگانها و مراکز صنعتی تعدادی از عناوین موضوعات پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی که مورد حمایت این مراکز قرار می گیرند عبارتند از:
 
 
- طرح حمایت از رساله های دکتری در قالب پژوهانه دکتری شرکت ایزایران و بکارگیری نخبگان وظیفه و همکاران تحقیقاتی با شرکت ایزایران در سال 94
- قرارداد پژوهشی حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری فیمابین شرکت آب و فاضلاب استان تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طرح تحقیقاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در قالب طرح کسری خدمت سربازی و حمایت از رساله های دکتری و ارائه مقاله - نیروی انتظامی

- عناوین اولویت های پژوهشی پایان نامه های مورد حمایت دادگستری جمهوری اسلامی ایران
- عناوین موضوعات پژوهشی پایان نامه های مورد حمایت وزارت راه و شهرسازی
- عناوین موضوعات پژوهشی پایان نامه های مورد حمایت بانک تجارت
- عناوین موضوعات پژوهشی پایان نامه های مورد حمایت  گروه شرکتهای ساختمانی ایرانیان اطلس
- عناوین موضوعات پژوهشی پایان نامه های  مورد حمایت شرکت ملی گاز ایران