مدیریت

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: دکترحسن نگهدار

تاریخ تولد: 1354

وضعیت تاهل: متأهل

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : indust-res@iauctb.ac.ir

 

سوابق آموزشی

کارشناسی : مهندسی عمران

کارشناسی ارشد : مهندسی عمران

دکتری تخصصی : مهندسی عمران