حمایت از پایان نامه ها

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 

پیرو توافق های به عمل آمده با ارگانها و مراکز صنعتی تعدادی از عناوین موضوعات پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی که مورد حمایت این مراکز قرار می گیرند عبارتند از:

- فراخوان حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور
- فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی در قالب پروژه پایان نامه توسط شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران در سال 98
- فراخوان حمایت از پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی در حوزه علوم قرآن و حدیث توسط پژوهشکده علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی
- فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دفتر فناوریهای نوین ساخت مسکن حوزه فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن -سال 97
- اولویت های مصوب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا ستاد مبارزه با مواد مخدردر سال97

- طرح حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال 96

- طرح حمایت از رساله های دکتری در قالب پژوهانه دکتری شرکت ایزایران و بکارگیری نخبگان وظیفه و همکاران تحقیقاتی با شرکت ایزایران در سال 94

- قرارداد پژوهشی حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری فیمابین شرکت آب و فاضلاب استان تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طرح تحقیقاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در قالب طرح کسری خدمت سربازی و حمایت از رساله های دکتری و ارائه مقاله - نیروی انتظامی

- عناوین اولویت های پژوهشی پایان نامه های مورد حمایت دادگستری جمهوری اسلامی ایران

- عناوین موضوعات پژوهشی پایان نامه های مورد حمایت وزارت راه و شهرسازی

- عناوین موضوعات پژوهشی پایان نامه های مورد حمایت بانک تجارت

 - عناوین موضوعات پژوهشی پایان نامه های  مورد حمایت بانک حکمت ایرانیان

- عناوین موضوعات پژوهشی پایان نامه های  مورد حمایت بانک ملی

- عناوین موضوعات پژوهشی پایان نامه های  مورد حمایت فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

- عناوین موضوعات پژوهشی پایان نامه های مورد حمایت  گروه شرکتهای ساختمانی ایرانیان اطلس

- عناوین موضوعات پژوهشی پایان نامه های  مورد حمایت شرکت ملی گاز ایران