درباره ما

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
(The Office of bilateral cooperation of university & Industry and Society)


معرفی

 

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در حدود سال 1364 تشکیل و فعالیت های خود را بر اساس آیین نامه دفاتر ارتباط با صنعت و جامعه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز نمود به تدریج با گسترش فعالیت های همه جانبه دانشگاه در زمینه های آموزشی و پژوهشی و همکاری های تحقیقاتی با سازمان ها و دستگاه های اجرایی بر تنوع و کثرت وظایف دفتر افزوده شد . دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه وظیفه مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه را از طریق ایجاد ارتباط مستمر و موثر پژوهشگران و دانشجویان با مدیران صنایع و محیط های صنعتی عهده دار است.
این دفتر با چشم انداز کمک به توسعه صنعتی کشور با بهره‌گیری از نتایج علمی – کاربردی تحقیقات و با ماموریت ساماندهی، تسهیل و بسط ارتباطات حوزه‌های مختلف دانشگاه با صنایع کشور و تقویت انگیزه محققین دانشگاه در ارائه پژوهشهای کاربردی به منظور توسعه صنعت در راستای نیازهای کشور راه اندازی گردید.
دانشگاه و صنعت بر حسب تأثیرگذاری خود دو محور اساسی برای توسعه و موتور محرکه تحول در جامعه به شمار می‌آیند. دانشگاه کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است که با برخورداری از ایده ها و اندیشه‌های نو می‌تواند هر لحظه در شریان‌های حیاتی جامعه که حرکت رو به رشد دارد،نیروی نوینی را تزریق کند.صنعت نیز با بکار بستن ایده‌های نوظهور دانشگاهیان، می‌تواند اندیشه توسعه اقتصای و پیشرفت جامعه را محقق کند.
لذا هرگونه کاستی،خواه مقطعی و خواه مستمر در استمرار همکاری بین این دو نهاد،مستقیماً و بی‌واسطه همه جانبه را به چالش می‌کشد.
مجاورت دانشگاه‌ها با شرکت‌های تولیدی(کارخانه‌ها....) به ویژه در صنایع شیمیایی و صنایع ماشینی و وجود صنعتگران، نمونه بارزی از همکاری‌های دانشگاه و صنعت است.
در مجموع می‌توان گفت که ارتباط دانشگاه با صنعت یکی از عوامل مؤثر در افزایش توانایی علوم و فناوری در هر کشور محسوب می‌شود. و به همین لحاظ هم اکثر دولت‌ها سعی دارند به هر شکل ممکن از این عامل بهره برداری کنند، البته نباید این ارتباط را صرفاً چارچوب تحقیقات جستجو کرد.
مساله کارآموزی دانشجویان در صنایع،تأمین نیروی انسانی فنی، پرورش محقق استفاده از خدمات مشاوره‌ای دانشگاهیان در صنعت و غیره هم از زمینه های ارتباط دانشگاه با صنعت محسوب می‌شود.
در واقع کشورهایی در برقراری این ارتباط موفق‌تر بودند که ساز و کارهای بهتری را بکار گرفته‌اند.

 

 


شماره تماس مستقیم : 23902162 و 23902165  شماره تماس داخلی : 2162 و 2165

پست الکترونیکی: indust-res@iauctb.ac.ir